Urbani Truffles

משפחת אורבני האיטלקית, עוסקת בגידול וטיפול בפטריות הכמהין המובחרות מזה ארבע דורות, תוך כדי העברת המסורת, שיטות הטיפול ובעיקר האהבה למוצר מדור לדור,
במקביל הגדלת הידע הנרכש עם השנים.
המפעל השוכן ליד ספולטו, נמצא בבעלות האחים ממשפחת אורבני, המקושר לכל ציידי הכמהין האזוריים.
הסחורה הטרייה מגיעה אל מפעל החברה שם היא ממוינת , עוברת שטיפה ונארזת וכל זאת בפיקוח קפדני.
פטריות הכמהין הטריות וכן כל מוצרי המדף נמכרים כיום בכל רחבי העולם .