Pricipato Di Lucedio

בחוות Principato di Lucedio, הממוקמת בליבו של פארק לאומי, מגדלת משפחת קאוולי מספר זני אורז מובחרים (ארבוריו, קארנרולי, נאנו ועוד) מאז שנת 1937.
בתהליך גידול האורז משתמשים בטכניקות בעלות השפעה סביבתית נמוכה, וזאת על מנת לשמור על איכות האדמה וכן על איכותו של המוצר.
אריזת המוצרים מתבצעת גם היא באווירה מבוקרת , ללא הוספת חומרים משמרים, דבר המבטיח שמירה על טעם המוצר, על רעננותו ועל הערכים התזונתיים שלו.