Morelli

המפעל הותיק מורלי ליצור הפסטה היוקרתית נוסד בשנת 1860 ומאז מנוהל כעסק משפחתי כאשר היום דור חמישי למשפחה מנהל את החברה.
מוצרי החברה המבוססים את קמח סמולינה מובחר , מיוצרים באומנות וקפידה המעניקים לפסטה טעם ייחודי ומשובח.