Fabbri 1905

החברה שהחל את דרכה בייצור סירופים אלכוהוליים ושאינם אלכוהוליים, מייצרת כבר מאה שנה אתהמוצר שהפך ברבות הימים למוצר הדגל המזוהה עם החברה בכל העולם – דובדבני האמרנה, על פי מתכון מיוחד של אישתו של ג'נארו, ראשל. היום כשהחברה הינה בינלאומית, מוכרת ומובילה בתחומה, מנהלים אותה בני הדור הרביעי של המשפחה. החברה מתמחה ייצור מוצרי גלם לתעשיית הגלידה והקונדיטוריה, לצד הסירופים המפורסמים שהחלו הכל.
דובדבני אמרנה FABBRI כשרים בהשגחת הרבנות בולוניה ובאישור הרבנות הראשית לישראל