Diemme

לאחר יותר מ 80 שנים של ניסיון קפה דיאמה דיאמה ממשיך להיות שם נרדף לאיכות מובטחת באיטליה ומחוצה לה.
החברה שבבעלות משפחת דוביני מרכזת את כל מאמציה ותשומת ליבה בהבטחה שלגימת הקפה מתוצרתה תהיה מושלמת בכל מקום בעולם.