Andalini

במפעל השוכן בעיר CENTO' שבאיטליה ממשיכה משפחת אנדליני מסורת ארוכת שנים של ייצור פסטה החל משנת 1956. במשך השנים הצליחה המשפחה להבדיל את עצמה על ידי מתן פרשנות מקורית ויצירתית של המרכיב הקלאסי ביותר של המטבח האיטלקי, הפסטה. באמצעות פיתוחים מקוריים.
משפחת אנדליני בחרה עם השנים, להתמחות בייצור פסטת ביצים מובחרת, המכילה 28% ביצי משק טריות.